VŠE MÁ SVŮJ ČAS

Přátelé umění a kumštu. Píšu tento nový článek, neboť mám potřebu Vám sdělit, že nikdy není pozdě a všechno má svůj čas. Celoživotně se posouváme krůček po krůčku k dalším metám. A já jsem úspěšně završila studium PEDAGOGICKÉHO MINIMA certifikátem.

Celou svojí duší jsem věděla, že tohle je ta moje cesta. Být nezávislá a soběstačná. Věnovat se svobodnému řemeslu, živnosti v oboru užitá grafika, designu, interiérech a malbě. Najednou jsem už nebyla zaměstnaná ale samostatná a nezávislá. To mi docházelo tak nějak postupně, časem. Ta živnost nebo podnikání šlo ruku v ruce s malováním. Spojila jsem užitečné s příjemným … A to bylo úžasné.

Bavilo mě to. Šla jsem ze zakázky do zakázky. Odpočívala jsem další prací. Dalším návrhem v užité grafice. To mi prakticky umožnilo současně malovat a vystavovat. Moje kreativita a nápady proudily z mé mysli na papír. Předpokladem bylo si zakázku sama sehnat, získat. A že zaplacená faktura je za skvělý nápad, myšlenku, návrh.

To mi zvedlo sebevědomí. Nepřipustila jsem si větu typu: „Co když návrhy neobhájím, nebudou se líbit, nebo se minou myšlenkou“.

S velkou svobodou v té mé živnosti přichází i velká zodpovědnost. Věděla jsem, že na to mám, být skvělá v návrhové činnosti, a moje neutuchající nadšení a elán mě posunovaly na další level. Troufla jsem si jako výtvarník/grafik na návrhy interiérů významných českých firem (Zepter International Holding, Transgass Praha, Profitherm Ostrava, Sanatoria Klimkovice).

Rozhodnutím v roce 1992 skočit do podnikání jsem udělala správnou věc. Učila jsem se rychle a s nadšením sobě vlastním. Ponořila jsem se do toho proudu myšlenek, tvoření, nechala přicházet ty kreativní nápady, podněty, vize samotného výtvarníka.

ČMÁRÁNÍ JE ZÁKLAD 

A PROČ vám to celé vyprávím? Protože i Vy můžete mít podobné začátky, průběh tvůrčích myšlenek. I Vy můžete mít podobné obavy, že to vaše kreativní malování nebude dost dobré. ALE JE. A přerod z hobbíka na profíka je někdy zdlouhavý. NEJDE TO HNED a díky čemu to můžete urychlit? Všichni máme nějaké pochybnosti. Je to naprosto přirozený stav.

MINDSET – myšlenkové nastavení a přístup, to je to, co vám pomáhá ve vaší tvorbě, malbě. Strategie, strachy, jdu do toho naplno. Malování je přirozený vývoj. I vy postupně najdete cestu, jak vyrůst, jak si najít svůj jedinečný rukopis, styl, za předpokladu, že budete trénovat, malovat. To učím v kurzu malování online „Malujte se mnou“.

Já jsem skočila do malování rovnou, když mě klient oslovil, abych mu namalovala obraz. To už je dávno, 30 let možná. Byla to výzva a té jsem se chytila. Neustále se zdokonaluji v malbě, malířských technikách. Zkouším, co nového mi přinesou. A právě díky těm zkušenostem rostete. Hledáte cestu, jak svůj jedinečný rukopis uplatnit v malbě. A skrze ty úkoly, výzvy a překážky dosáhnete skvělých výsledků ve své kreativní malbě.

Ale znáte to, strach je největší limit, tak co no, zkuste to.

Výukové lekce malby jsou pro každého, kdo se chce posunout v malování, je pro každou věkovou kategorii. Začátečníky i pokročilé. Studenty, kteří chtějí jít dál na UMPRUM, vysokou školu. Je přípravou na každou školu výtvarného či uměleckého zaměření.

Moje příprava na výuku malby je základem vašeho úspěchu. Ten je nedílnou součástí završení mé odbornosti. Na základě vlastní odbornosti, zkušeností, 35leté praxe a samostudia popisuji ve svých e-Boocích, kurzu malování online „Malujte se mnou“ co je předmětem výuky pedagoga.

 PEDAGOGIKA JE SPOLEČENSKÁ VĚDA

Zkoumá podstatu, strukturu a zákonitosti výchovy a vzdělávání, formujíc osobnost člověka v nejrůznějších sférách života společnosti. PEDAGOGIKA  aplikuje své poznatky do praxe. Předmětem pedagogiky je výchova a vzdělání každého jedince, společnosti.

Mohu tedy zodpovědně říci, že jsem kompetentní učit nebo vyučovat vás, kteří chcete malovat a poznávat barevné scenérie, magii barev, žánry, techniky malby. Pojem KOMPETENCE (z latinského competentia – pravomoc nebo způsobilost vykonávat určitou činnost) mohu definovat jako schopnost člověka využívat a rozvíjet své vědomosti, dovednosti, zkušenosti, postoje, nadání, hodnoty v různých životních situacích.

Vaši AKTIVITU, ZÁJEM, MOTIVACI jsem docílila právě e-Booky zdarma, eBooky placenými, ale také vstupem do průvodce Kurzu Malování Online „MALUJTE SE MNOU“ a samotným kurzem. Ukázkou vlastních prací a nadšením. Děkuji. Z psychologického hlediska je MOTIVACE považována za důležitý moment duševního procesu.

NOVÝ SOUMRAK
NOVÝ SOUMRAK

MOTIVACE je ku prospěchu věci, je důležitou složkou v psychologii každého jedince.

Cílem výuky malby je naučit vás pochopit a uchopit tuto specifickou oblast. Naučit se malovat samostatně. Vyzkoušet si první tahy štětcem, neboť to je umění táhnout štětcem. Rozvíjet svoje schopnosti krok za krokem. Uvědomit si svůj vlastní jedinečný rukopis. Výchovným cílem je výuka, založená na důmyslném pracovním plánu a neustálém pokroku, vizi samotného výtvarníka, na základě vlastních jedinečných návodů.

Nejsme naučeni systémem podporovat své silné stránky. Brzdí nás to tím, že máme být dobří ve všem. A díky tomu, že máme umět všechno dobře, potom nejsme schopni určit, v čem jsme opravdu výjimeční a kde jsou naše nejsilnější stránky. A tím okrádáme svět o sebe a sebe o život. Protože jsme tady proto, abychom dělali to, v čem jsme fakt skvělí, talentovaní, máme nadání. Proto v TOM jedineční jsme.

DIDAKTIKA JE TEORIE VZDĚLÁVÁNÍ

Zabývá se formami, postupy a cíli vyučování. Je součástí PEDAGOGIKY zabývající se metodami a fromami vyučování. DIDAKTIKA  je pojem odvozený z řeckého slova didasko, které znamená učím nebo vyučuji. Jan Amos Komenský se významně podílel na rozvoji didaktiky.

Odborné cíle mé výuky malby jsou různé, podle výběru žánrů, tématu. Abyste získali klíčové kompetence, schopnost jedinečného rukopisu v malbě, zajímavé postupy, žánry, techniky, jak to můžete namalovat i VY. Získáte jedinečný způsob vyjádření malby, seberealizaci. Schopnost vidění a cítění, vyjádření čistoty v malbě a jednoduchosti stylu.

Malbou si rozvíjíte svůj tvůrčí POTENCIÁL. Hovořím o tom v e-Booku zdarma. Při vysvětlování postupu malby v kurzu se snažím, aby byl postup logický, abyste všemu porozuměli. Při názorné ukázce je důležité, abyste sledovali, inspirovali se mou ukázkou ve své malbě. A nebojte se, vždy se dá vše opravit, přemalovat. To je na malbě úžasné.

     KOMPLEXNOST A STRATEGIE VE VÝUCE MALBY

Všichni máme POTENCIÁL se zdokonalovat a růst. Vždy se dá najít způsob věci vylepšit.

Je to pro mě obrovská zkušenost, kdy jsem postupně získávala schopnosti, dovednosti, které mi podnikání v této oblasti přineslo, umožnilo. Dnes jsem rentiér „na volné noze“ a chci předávat zkušenosti a odborné znalosti v malbě dál.

MOJE PORTFOLIO najdete v horní liště webu.

Děkuji všem, kteří jste došli až sem a přečetli. Budu ráda za vaši zpětnou vazbu a likes.

Napsat mi můžete zde nebo na evadudova@centrum.cz .

Jmenuji se Eva Dudová. Mám mnohaleté zkušenosti s olejomalbou na plátno. „ Z hůry dáno“ malovat. Jsem samouk, zdědila jsem geny. Svou tvorbu pro své klienty rozvíjím neustále dál. Je mnoho žánrů, které můžete se mnou obsáhnou. Namalovat můžete cokoliv a malovat na cokoliv. To vše vás naučím. Můj příběh si přečtěte zde >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. http://eva-dudova.cz/ochrana-osobnich-udaju/